FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

सकिन्छ । तल दिइएकाे याेग्यता पुरा हनुपर्नेछ । यस सम्बन्धि थप जानकारी तल उपलब्ध गराईएको डकुमेन्टमा पाउन सक्नुहुने छ ।