FAQs Complain Problems

कोरोन संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण को लागि मनाङ ङिस्याङ गाँउ पालिका अन्तरगर्त रहेका सबै वडामा sodium Hypo-chloride spray गर्देै।