FAQs Complain Problems

ग्यालरी

३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रम

मिति: 09/09/2018 - 13:58
३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - १, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - २, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - ३, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - ४, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - ५, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - ६, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - ७, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - ८, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - ९, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - १०, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - ११, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - १२, ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षारता दिवसका अवसरमा अायोजित कार्यक्रमका केहि झलकहरु - १३

 निजामति सेवा दिवस २०७५ मा "नतिजामुखी प्रशासन : समृद्धि र सुशासन" भन्ने मुल नारा सहित आयोजित कार्याक्रम

मिति: 09/09/2018 - 13:32
 निजामति सेवा दिवस २०७५ मा "नतिजामुखी प्रशासन : समृद्धि र सुशासन" भन्ने मुल नारा सहित आयोजित कार्याक्रम १,  निजामति सेवा दिवस २०७५ मा "नतिजामुखी प्रशासन : समृद्धि र सुशासन" भन्ने मुल नारा सहित आयोजित कार्याक्रम २,  निजामति सेवा दिवस २०७५ मा "नतिजामुखी प्रशासन : समृद्धि र सुशासन" भन्ने मुल नारा सहित आयोजित कार्याक्रम ३

यस मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक श्री नारायण यादव ज्यू Health Assistant Association of Nepal (HAAN) को मनाङ जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनु भएकोमा सम्पूर्ण मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका परिवार बाट बधाई तथा सफल कार्याकालको शुभकामना ।

मिति: 07/31/2018 - 17:40
हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना

Pages